ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ P.A.T.H

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Promoting Area Attractiveness through Hiking and Introducing a Different Touristic Approach
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 863.947,63 €

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ημερομηνία Έναρξης: 31/05/2018
Ημερομηνία Λήξης: 31/ 03/2021

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

LB Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας

PB2 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

PB3 Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υποδομών- Εθνικό Ερευνητικό Συμβούλιο της Ιταλίας

PB4 Περιφερειακό Πάρκο Ανατολικής Ακτής Τάραντα

PB5 Εθνικό Πάρκο Alta Murgia

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης βιώσιμων τουριστικών εργαλείων που προσφέρουν στους επισκέπτες και τους κατοίκους βελτιωμένη εμπειρία εξερεύνησης των φυσικών και πολιτιστικών πόρων σε Ελλάδα και Ιταλία. Το έργο βασιζόμενο στις επιταγές της νέας εποχής στη διάχυση της πληροφορίας αξιοποιεί τεχνολογικά μέσα και εργαλεία για την προώθηση ολοκληρωμένων και προσβάσιμων τουριστικών διαδρομών, δίνοντας τους τη δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών μέσω μιας διαδικτυακής πολυμεσικής πλατφόρμας.
Το έργο προβλέπει τη δημιουργία θεματικών διαδρομών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ιταλία, που θα προσφέρουν στους επισκέπτες την ευκαιρία να ανακαλύψουν υγροτόπους, ορεινά μονοπάτια, ιστορικές και πολιτιστικές διαδρομές, μονοπάτια ιδιαίτερου φυσικού κάλους και βιοποικιλότητας. Η δημιουργία των θεματικών διαδρομών πρόκειται να ενισχυθεί από την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πολυμεσικής διαδικτυακής πλατφόρμας που θα επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να προγραμματίσουν την επίσκεψή τους ανάλογα με τις ανάγκες τους, να αποκτούν πρόσβαση σε άγνωστες πληροφορίες σχετικά με τις διαδρομές (π.χ. μέσα από την εξιστόρηση μύθων/προσωπικών ιστοριών που συνδέονται με τα σημεία ενδιαφέροντος), αλλά και να καταγράφουν την προσωπική τους εμπειρία. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται επίσης στοχευμένες δράσεις για την κινητοποίηση και συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στη διαμόρφωση των διαδρομών, και για την ενημέρωση ενδιαφερόμενων φορέων (φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, περιβαλλοντικών συλλόγων, τουριστικών επιχειρήσεων) σχετικά με την αξιοποίηση του νέου τουριστικού εργαλείου που θα αναπτυχθεί.