Αποτελέσματα

 

Το έργο P.A.T.H επικεντρώνεται στην αλληλεπίδραση των επισκεπτών με τα τουριστικά αξιοθέατα και στην προώθηση της βελτίωσης της εμπειρίας τους κατά την εξερεύνησης της τοπικής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, προσφέροντας πληθώρα πληροφοριών που τους επιτρέπει να διαμορφώσουν την επίσκεψή τους ανάλογα με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες τους. Το έργο P.A.T.H στοχεύει στη δημιουργία 47 θεματικών διαδρομών (30 στην Ελλάδα και 17 στην Ιταλία) όπως πεζοπορικών διαδρομών, πολιτιστικών, ορειβατικών και άλλων διαδρομών που ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις των επισκεπτών.  Οι διαδρομές θα περιλαμβάνουν πληροφορίες για σημεία ενδιαφέροντος, οδηγίες πρόσβασης, βαθμό δυσκολίας, προτεινόμενες εποχές επίσκεψης, αλλά και επιπλέον πολυμεσικό περιεχόμενο. Οι μαθητικοί διαγωνισμοί και οι εκδηλώσεις συγκρότησης κοινοτήτων που θα οργανωθούν θα έχουν ως στόχο την ενίσχυση των πληροφοριών για τα σημεία ενδιαφέροντος και τις διαδρομές, ενώ η δημιουργία της πλατφόρμας crowd funding θα συμβάλει στη εύρεση εργαλείων για τη διατήρησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.